On-line booking
> Contact us> On-the-job training>Chodovar Cup 2009

Chodovar Cup 2009

Žáci Střediska praktického vyučování pod odborným vedením lektorky Petry Šulcové vyhráli 1. místo v kategorii skupin, nejnápaditější barmanskou práci, nejvtipnější název a slogan.

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a.s. 
Mírové náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary

Secretary office: +420 353 109 200
Reception: +420 353 109 111
Reservation:  +420 353 109 631